Το πλαίσιο προγραμματισμού
της περιόδου 2021-2027

 

Ο σχεδιασμός του πλαισίου εφαρμογής της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία πρωτόγνωρης υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής δοκιμασίας σε εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Από τα τέλη του 2019, η πλειονότητα των χωρών παγκοσμίως βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τη σοβαρότερη υγειονομική κρίση των τελευταίων εκατό ετών.

chevron-circle-right διαβάστε περισσότερα