Μήνυμα Περιφερειάρχη, Νεκτάριος Φαρμάκης

Ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης

Σας καλωσορίζουμε στον ηλεκτρονικό χώρο της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027 στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του πλαισίου εφαρμογής της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία πρωτόγνωρης υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής δοκιμασίας σε εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καλούμαστε ως περιφερειακή αρχή αλλά και ως κοινωνία να θέσουμε τις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το νέο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 σχεδιάζεται ως ένα Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και εντάσσεται στο προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου, όπως αυτό προσδιορίζεται από την έκδοση των αναμορφωμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) κι εξειδικεύεται από τις στρατηγικές επιλογές του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027) και τις οδηγίες που παρέχονται από την Εθνική Διαχειριστική Αρχή για τη διαμόρφωση των νέων Προγραμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο ____. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα αποσταλούν στο Υπουργείο ανάπτυξης.