2η Φάση Διαβούλευσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2027